Selecteer een pagina

Vergoedingen

Vergoeding door zorgverzekeraar

In 2020 is in de basisverzekering drie uur dieetadvisering opgenomen. Deze uren vallen binnen het eigen risico. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar en mensen die behandeld worden binnen de ketenzorg.

De ketenzorg heeft betrekking op diabeteszorg, COPD, ouderenzorg en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Denk hierbij aan overgewicht in combinatie met een verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk of hartfalen. De dieetkosten voor deze zorg worden via de ketenzorg betaald en gaan dus niet van het eigen risico af. Uw huisarts, de praktijkondersteuner of de diëtiste weten of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de ketenzorg.

Naast vergoeding vanuit de basisverzekering kan het zijn dat er een extra vergoeding is voor dieetzorg vanuit de aanvullende verzekering. Klik hier https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies#vergoedingen om de dekking van de diverse zorgverzekeraars in te zien.

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract. De factuur gaat direct naar de zorgverzekeraar. Iedereen die een verwijzing heeft van een specialist of huisarts kan bij ons een afspraak maken.